วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

วันและเวลาทำการ

08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
เบอร์โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1113 หรือ 091-5576395

การจองใช้สถานที่ต่าง ๆ ที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ดูแลอยู่ กรุณาจองล่วงหน้า หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้กำหนดไว้


เอกสาร/แบบฟอร์ม

เกี่ยวกับการจองสถานที่และผู้ประกอบการ

อัตราค่าเช่าสถานที่
สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ระยะเวลา
อัตราค่าบริการ (บาท)

 

 

 

 

 

 ทันข่าวเด่น
 

 
  กลุ่มงานทรัพย์สินฯ
   หน้าแรก
   คณะกรรมการและบุคลากร
   สถิติการจองใช้สถานที่ต่างๆ
   กราฟข้อมูลการจองใช้สถานที่
   แผนที่มหาวิทยาลัย
   สมุดเยี่ยม

 

 

 

 

  โรงแรมต้นน้ำ
  หอพักมหาวิทยาลัย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ: 9/10/2551